Video các dịp Lễ Vía tổ chức tại Tổ Đình Hộ Pháp

Cập nhật: | Lượt xem: 2.912

video các dịp Lễ Vía tại Tổ đình Hộ Pháp

Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ video các dịp Lễ Vía tổ chức tại Tổ Đình Hộ Pháp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlcrp5BQlwnpqETDUs1bK1a98jZdcyZT_&disable_polymer=true

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO