Bộ video có hình Học tập "Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc " Ngày 21-02-2020 DL

Cập nhật: | Lượt xem: 3.271

Bài giảng mới nhất của thầy Thích Nhuận Đức khởi giảng ngày 21-02-2020 DL

Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ đĩa có hình "QUYẾT CHÍ MỘT ĐỜI VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC" chia sẻ học tập  thầy Thích Nhuận Đức
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlcrp5BQlwnoaZ2hssNYSLSr0skOP-u7p

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO