Thông báo về tổ chức Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát vào các ngày 19/2, 19/6, 19/9 Âm lịch năm 2018

Cập nhật: 22-02-2018 | Lượt xem: 4.797

Tổ đình Hộ pháp tổ chức Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát vào các ngày 19/2, 19/6, 19/9 Âm lịch năm Mậu Tuất 2018Thông Báo
Tổ đình Hộ pháp tổ chức Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát vào các ngày 19/2, 19/6, 19/9 Âm lịch năm Mậu Tuất 2018
Thời gian tổ chức từ 16h chiều các ngày 19/2, 19/6, 19/9 Âm lịch năm 2018.
Địa điểm: Tổ đình Hộ Pháp 
Khu phố Vạn Hạnh - Thị Trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Xin trân trọng thông báo để quý Phật tử về tham dự.
 A Di Đà Phật
TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO