Kính Mừng Vía Đức Phật A Di Đà

Cập nhật: 22-11-2017 | Lượt xem: 3.746

Kính Mừng Vía Đức Phật A Di Đà Tổ đình Hộ Pháp trân trọng thông báo.

Kính Mừng Vía Đức Phật A Di Đà
Tổ đình Hộ Pháp trân trọng thông báo.
Thời gian tổ chức:
từ 16h chiều ngày 17/11 năm Đinh Dậu nhằm ngày thứ 4 ngày 03/01/2018 Dương Lịch.
Tổ Đình Hộ Pháp trân trọng thông báo để Quý Phật tử về tham dự.
A Di Đà Phật
TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO