Bộ đĩa có hình "Những Câu Chuyện Nhân Quả" Ngày 25-07-2018 DL

Cập nhật: 25-07-2018 | Lượt xem: 3.559

Bài giảng mới nhất của thầy Thích Nhuận Đức khởi giảng ngày 25-07-2018 DL

Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ đĩa có hình " Những Câu Chuyện Nhân Quả" của thầy Thích Nhuận Đức

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlcrp5BQlwnqEIsZPVwE52uCG54_PWdnF

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO