Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Thầy Thích Nhuận Đức (29-01-2020 DL)

Cập nhật: | Lượt xem: 4.580

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Thầy Thích Nhuận Đức chia sẻ học tập ngày 29-01-2020 DL


Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ bài "Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng năm 2020" của thầy Thích Nhuận Đức.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlcrp5BQlwnq_T-n4pvot0EV0HvfThqlD

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO