Đệ Tử Quy 2018 - Lần 5 - Thầy Thích Nhuận Đức (26-05-2018 DL)

Cập nhật: 09-06-2018 | Lượt xem: 2.791

Đệ Tử Quy 2018 - Lần 5

Quý Phật tử truy cập vào đường link liên kết dưới để truy cập vào bài giảng Đệ tử quy 2018 Lần 5  https://www.youtube.com/watch?v=y7VGzvfQHfM&list=PLlcrp5BQlwnrWHgXC5AociajlILi0lcLG&index=2

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 093 818 0049 - 090 3333 650 -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO