Video các dịp Lễ Vía tổ chức tại Tổ Đình Hộ Pháp

Cập nhật: | Lượt xem: 687

video các dịp Lễ Vía tại Tổ đình Hộ Pháp

Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ video các dịp Lễ Vía tổ chức tại Tổ Đình Hộ Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=uMNtkP_aXpo&list=PLlcrp5BQlwnpqETDUs1bK1a98jZdcyZT_

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO