Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Thầy Thích Nhuận Đức (02-04-2019 DL)

Cập nhật: | Lượt xem: 1.026

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng - Thầy Thích Nhuận Đức chia sẻ học tập ngày 02-04-2019 DL

Quý Phật tử hãy truy cập vào đường link bên dưới để xem những toàn bộ bài "Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng" của thầy Thích Nhuận Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=NGria3xBB-E&list=PLlcrp5BQlwnqK60GrRevXMNdk_jTkCGuq

Bài viết khác

TỔ ĐÌNH HỘ PHÁP Khu Phố Vạn Hạnh, Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: -
Email:
THIẾT KẾ WEBISTE BỞI ESCO